TRANG TIN ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 52  
 
1 5 7 0 3 5 5 7
 
KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI: TẬP THỂ VINH DỰ ĐƯỢC CHỦ TỊCH NƯỚC TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

Khoa Quản lý đất đai được thành lập từ sự hình thành Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Khí tượng - Thủy văn và Trường Trung học Địa chính TW 1 vào tháng 6 năm 2005. Tiền thân là Tổ Quản lý đất đai được thành lập từ tháng 5 năm 1998, Khoa Quản lý đất đai có nhiệm vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành Quản lý đất đai cho cả nước. Đội ngũ giảng viên của Khoa luôn được đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng theo kịp xu thế phát triển của toàn xã hội. Khoa đã phát triển được một đội ngũ giảng viên có trình độ cao, có kiến thức chuyên môn vững vàng, nhiều kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo của một trường đại học vừa mới được thành lập. (01/01/2018)

Bất động sản: Ngành mới của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH HỌC PHÍ
GIẢNG VIÊN KHOA QLĐĐ THAM GIA TẬP HUẤN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI
SINH VIÊN ĐH6QĐ THỰC TẬP ĐỊA PHƯƠNG
Danh sách sinh viên đăng ký học lại giáo dục quốc phòng an ninh
 Giới thiệu
KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI: TẬP THỂ VINH DỰ ĐƯỢC CHỦ TỊCH NƯỚC TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA (01/01/2018)
Khoa Quản lý đất đai được thành lập từ sự hình thành Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Khí tượng - Thủy văn và Trường Trung học Địa chính TW 1 vào tháng 6 năm 2005. Tiền thân là Tổ Quản lý đất đai được thành lập từ tháng 5 năm 1998, Khoa Quản lý đất đai có nhiệm vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành Quản lý đất đai cho cả nước. Đội ngũ giảng viên của Khoa luôn được đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng theo kịp xu thế phát triển của toàn xã hội. Khoa đã phát triển được một đội ngũ giảng viên có trình độ cao, có kiến thức chuyên môn vững vàng, nhiều kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo của một trường đại học vừa mới được thành lập.
Kế hoạch triển khai chiến lược khoa quản lý đất đai giai đoạn 2017-2020 (24/06/2017)
- Giữ vững quy mô đào tạo các hệ sau đại học, đại học với trung bình quy mô đào tạo là 1.450 sinh viên hệ đại học và 60 học viên sau đại học; tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên trung bình hàng năm là 85,0%. - Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng dạy, cán bộ phục vụ, cử giảng viên đi làm nghiên cứu sinh. - Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thư viện, phòng thí nghiệm, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.
CHIẾN LƯỢC KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ĐẾN 2030 TẦM NHÌN 2035 (06/05/2017)
 
 Thông tin tuyển sinh
TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ THẠC SỸ NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (08/07/2019)
 Tin tức và sự kiện
KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THỰC HIỆN HÌNH THỨC MỘT CỬA TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC SINH VIÊN (31/08/2019)
Các Bạn Sinh viên các Khoá 6,7,8, Học viên Cao học, sinh viên liên thông, sinh viên hệ vừa học vừa làm và các Bạn tân sinh viên ngành Quản lý Đất đai Khoá 9 Thân mến! Học ngành Quản lý Đất đai, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là một cơ duyên rất tốt cho các Bạn!
DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC TẬP NĂM HỌC 2018_2019 (26/08/2019)
 Đào tạo Đại học
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2019 (02/04/2019)
(Ban hành kèm theo quyết định số: 1006 /QĐ-TĐHHN, ngày 27 tháng 03 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2019 (02/04/2019)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 987/QĐ-TĐHHN, ngày 26 tháng 03 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)
CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2019 (02/04/2019)
 
 Đào tạo sau Đại học
BIỂU MẪU HỌC VIÊN CAO HỌC (05/07/2019)
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (05/07/2019)
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (15/03/2019)
 
 

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn